fredag den 16. maj 2014

At blive ædru og at LEVE ædru....

Det er faktisk to vidt forskellige ting.

Enhver kan blive ædru, det er bare ikke enhver der kan forblive ædru.... Hvorfor? og hvordan lykkes man?

Først det første, at blive ædru! For at en hvilken som helst positiv forandring kan ske for en alkoholiker, så er han eller hun, nødt til at sætte proppen i flasken først. Det er min personlige erfaring og min erfaring med de mange hundrede alkoholikere og afhængige af andre stoffer som jeg har arbejdet med i de seneste mange år.

Der sker ikke noget nyt hvis man foretager de/den samme handling igen (lettere omskrevet Einstein).

Hvis man som alkoholiker har et ønske om at forandre sit liv, fordi det liv man har, gør for ondt, og tydeligvis fordi man drikker, så er der mig bekendt ingen anden løsning end ovennævnte, 1, stands ulykken = drikkeriet. 2, giv livreddende førstehjælp = læge ordineret abstinens behandling. 3, tilkald hjælp = bliv indskrevet i behandling døgn/ambulant - privat/offentlig.

Og herefter kommer så den virkeligt udfordrende etape på rejsen, nemlig resten af livet, én dag af gangen, og det er typisk her at de fleste snubler, her de fleste giver op, fordi denne del af etapen er uden anden støtte end den man selv opsøger, og når man som alkoholiker har tillagt sig en manglende evne til at søge og tage i mod hjælp mens man drak, må det formodes at der skal noget gevaldig træning til før man bliver i stand til at gøre dette af egen kraft.

Desværre lykkes det ikke for rigtig mange, de gennemgår måske et behandlingsforløb med succes, for kort efter at være tilbage i behandling i tilbagefald. Det er jo godt nok at muligheden er der, i det mindste er det godt for behandlingscentrets omsætning! Men erfaringerne viser at jo flere tilbagefald, jo sværere bliver det at få fat, at blive varigt ædru. Troen på én selv og på at kunne lykkes svinder, i takt med at trangen til det der er ved at slå en ihjel øges. I sandhed et paradoks.....

I de offentlige (kommunale) behandlingstilbud har man en filosofi hvor målet kan være at man "lærer" at drikke socialt?? hvis man kan skære ned fra 20 genstande om dagen til "kun" at være ragende fuld i weekenden så er det en succes! Dét holder ikke, jeg kender mange der har været igennem møllen hos de kommunale misbrugscentre, og her har hverken antabus eller øvelse i begrænset indtag haft andet end en kortvarig positiv effekt.

Hvorfor mon? Jo fordi, i direkte modstrid med det der ligger til grund for at kommunerne holder fast i deres "krav" på at få lov til at behandle alkoholisme som en social problemstilling, så er og bliver alkoholisme en sygdom, og den skal behandles som sådan, det er kommunerne ikke gearet til, men de vil ikke give slip....

I de private behandlingstilbud, har man for vane at fylde mere på af samme slags, hvis folk kommer tilbage i behandling? Jeg har selv arbejdet i det private i mange år, og nuvel, det kan være vejen frem for nogen at tage det helt fra begyndelsen igen, men for andre duer den tilgang ikke, og uanset hvad de siger ude på centrene, så er de enkelte behandlere altså desværre ikke så kreative at de kan finde individuelle tilgange til klienterne, om det er manglende tid eller mangel på dygtighed skal jeg ikke kunne sige, men jeg stødte på modstand mange gange fra kollegaer og ledelse, hvis jeg forsøgte at gå til en tilbagefalds klient på en ny måde, for "man havde jo et tilbagefalds program"!!!

Hvad nytter det, hvis klienten tilbringer 3 uger mere i beskyttede omgivelser for derefter at gå ud og drikke igen straks ved hjemkomsten, spild af tid, spild af penge, spild af liv.....

At leve ædru er en rejse, der støder komplikationer til undervejs, og det handler om at blive rustet til at håndtere smerte - det uventede - trang - sorg - arbejdsløshed - skilsmisse - dødsfald mm UDEN at ty til flasken. Nogen finder støtte i AA og andre 12 trins fællesskaber, men som jeg har skrevet i tidligere blogs så er medlemstallet ikke steget i de 15 år jeg har været ædru, altså er der stor udskiftning, eller mange der dør i forsøget på at klare livet selv, det er en skam, en del af ansvaret for dette, ligger naturligvis hos den enkelte, men det ligger også i vores samfund, der er en tendens til at negligere problemstillingen alkoholisme, hvor svært det kan være at få fat i og beholde det ædru liv, når eneste mulige løsning/hjælp er en antabus udskrevet af lægen, eller ugentlige møder i AA som man måske ikke befinder sig godt i.....

Lad mig runde af med en metafor: Hvis du skulle bestige Mount Everest, hvilken guide ville du så vælge? den guide der har gået turen selv? eller ham der har læst om det?

Svaret er indlysende for mig, og jeg har derfor lanceret Recovery Consult som tilbud til de aktører der fylder rigtig meget i den enkelte danskers liv. Det er: fagforening - virksomheder - kommuner - regioner - forsikringsselskaber, tilbuddet handler om at inddrage kapaciteter på området til at udvikle modeller og tilbud til afhængige i eget regi, træning af nøglepersoner til at forestå de svære samtaler med den afhængige, og vidensdeling i forhold til hvor og hvordan man får hjælpen når man er klar til at tage i mod den, samt i øvrigt lærer hvordan man kan støtte den afhængige og familien i den rejse der er i at blive og forblive ædru, ikke fordi alkoholikere skal have hjælp resten af livet, målet med at blive ædru, er at blive fri af alkoholens svøbe og leve et liv på egne præmisser (uden alkohol!), ikke at falde i en ny form for afhængighed, af systemet eller af en terapeut.... men de første mange skridt på rejsen er svære for mange, og der kan ovenstående aktører blive klædt bedre på til at støtte og hjælpe, det er min mission.

 Jeg håber at du vil støtte op om den, gerne ved kommentarer - deling af blog og hjemmeside: www.recoveryconsult.dk  og ideer til hvem jeg skal henvende mig til for at få budskabet igennem og sat gang i projekt helhed, for alvor.

Hvis du brænder for området, hører jeg også gerne fra dig, hvis du har ideer til et samarbejde, eller kontakter, som du mener kunne have glæde af at tilknytte mig og/eller andre på konsulent basis til at skabe en bedre og mere effektiv indsats på et område der i større eller mindre grad berører os alle...

God sommer!

/Carsten

Ingen kommentarer:

Send en kommentar